Tel. +370 638 92198

Attipas Lietuvoje

Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - "Taisyklės") yra dokumentas reglamenuojantis veiksnaus fizinio asmens, besinaudojančio ATTIPAS.LT svetaine, kaip pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir teisėto ATTIPAS.LT svetainės valdytojo, UAB "Gaetana", įm.k.304083217, registruota adresu Terminalo g.8, Kuprioniškės, LT-13279, Vilniaus raj., Lietuva, kaip pardavėjo (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje interneto parduotuvėje ATTIPAS.LT (toliau - "E-parduotuvė").

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas E-parduotuvėje, suformavę užsakymą prekių krepšelyje, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti Užsakymą". Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma ATTIPAS.LT sveitainės valdytojo duomenų bazėje Pirvatumo Politikoje reglamentuotą laikotarpį.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
Pirkėjas gali užsakyti bet kokias prekes, skelbiamas E-parduotuvėje. Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją –nurodytu el.paštu arba telefonu. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas prieš sudarydamas naują užsakymą privalo juos atnaujinti. Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai padengti Pardavėjui išlaidas susijusias su pristatymu ar/ir prekių grąžinimu Pardavėjui. Pirkėjas, naudodamasis ATTIPAS.LT svetaine, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
Pardavėjas isipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei pristatyti Pirkejo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti turimas prekes ne ilgiau kaip per 7 dienas Pirkėjui Lietuvoje ir ne ilgiau kaip per 30 dienų Pirkėjui užsienyje, nuo užsakymo gavimo momento, jeigu su Pirkėju nėra sutarta kitaip. Jeigu Pardavėjas konkrečiu momentu neturi Pirkėjo užsakytų prekių ir Pirkėjas nesutinka laukti prekių iki Pardavėjo nurodytos datos, Pardavėjas įsipareigoja atšaukti užsakymą ir grąžinti sumokėtus pinigus per 72 valandas. Jei Pirkėjas bando pakenkti E-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis E-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas, kurios yra skelbiamos viešai E-parduotuvės svetainėje. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytas prekes, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 72 valandas.

5. Prekių pristatymas
Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas. Prekių įteikimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar Pardavėjo įgaliotu atstovu (pvz. siunta prisatančiu kurjeriu) patikrinti siuntos būklę (ar nera išoriškai matomų pažeidimų). Pirkėjus pasirašius važtaraštyje ar siuntos priėmimo lape yra laikoma, kad siunta yra perduota Pirkėjui. Pastebėjęs siuntos įpakavimo pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje ar siuntos priėmimo lape. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar priėmimo lape be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tinkamai ir be pažeidimu.

6. Prekių grąžinimas
Prekių grąžinimo taisyklės parengtos vadovaujantis LR ir Europos Sąjungos įstatymais bei norminiais aktais. Pirkėjas įsigyjęs bet kurią kokybišką prekę E-paruotuvėje turi teisę ją grąžinti 30 dienų laikotarpyje nuo pirkimo dienos. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti daikto grąžinimui. Prekė turi būti naujos, nepakeistos būsenos, nesugadinta, švari, be naudojimo ar skalbimo žymių, tinkamai įpakuota. Prekes grąžina Pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl Pardavėjo klaidos ar prekės defekto. Pardavėjas nustato 30 dienų garantinį laikotarpį visoms parduodamoms prekėms. Jeigu per šį laikotarpį paaiškėja, kad prekė turi trūkumų ar defektų, atsiradusių dėl gamintojo kaltės, Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir Pirkėjo pageidavimu : pašalinti prekės trūkumus arba pakeisti analogiška preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus.

7. Atsakomybė
Pardavėjas yra atsakingas už tikslų užsakymo įvykdymą bei užsakymo pristatymą Pirkėjui (jei yra užsakomas pristatymas) per suderintą terminą. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis E-parduotuve. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo saugojimą ir neperdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys pasinaudojo Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per mūsų E-parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo E-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu elektroniniu paštu.

8. Ginčų sprendimas.
Ginčai tarp pardavėjo ir pirkėjo sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas taip pat turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas jeigu nesutinka su Pardavėjo sprendimu dėl prekių įsigytų elektroninių būdų, pvz. pateikti skundą svetainėje : Elektroninis ginčų sprendimas. Taip pat ginčai gali būti sprendžiami teismo būdu pagal LR įstatymus.

Atnaujinta: 2017.02.17

Atspausdinti šį puslapį